10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Czy w Twoim domu bezpiecznie korzysta się z prądu?
Dowiedz się i nie narażaj się niepotrzebnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prąd i woda

Nigdy nie używaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody, bo możesz zostać porażony prądem.

Kable

Nigdy nie baw się kablami ani instalacjami elektrycznymi w domu i na podwórku.

Chroń przed dziećmi

Gniazdka elektryczne oraz włączniki prądu powinny być zabezpieczone tak, aby małe dzieci nie wyrządziły sobie przypadkowo przy nich żadnej krzywdy.

Dbaj

Poproś rodziców aby dbali o to by instalacje i kable elektryczne w domu były w dobrym stanie.

Nie za dużo na raz

Nie pozwól aby z jednego gniazdka korzystało zbyt wiele urządzeń jednocześnie. Może to doprowadzić do niebezpiecznego zwarcia, a nawet pożaru.

Odłącz od prądu

Poproś rodziców aby zawsze wyłączali z prądu urządzenia podczas naprawy alby wymiany żarówki.

Ostrożnie ze słupami

Nigdy nie wspinaj się na słupy elektryczne, ani nie baw się w pobliżu linii wysokiego napięcia, np. latawcami albo samolotami.

Nie plącz kabli

DPoproś rodziców, aby nie zawijali kabli od urządzeń elektrycznych wokół mebli lub pod dywan.

Nie ciagnij za kabel

Zawsze należy wyłączać urządzenie z kontaktu trzymając za wtyczkę, nigdy nie można ciągnąć za kabel.

Czytaj instrukcje

Poproś rodziców, aby zapoznali się uważnie z instrukcją każdego nowego urządzenia przed podłączeniem go do prądu. W ten sposób wszyscy będą bezpieczni.